Информация за родители – Ноември

Уважаеми родители, моля разпечатайте от  тук  тест, който децата да направят за домашна работа.

Ще очаквам  попълнените  тестовете  до края на седмицата . Благодаря за съдействието.

Забележка: Тестовете може да се разпечатат и в черно-бяло.